Håndverk drift – forenkler din hverdag

Driftsavdelingen tar seg av arbeid som må utføres raskt, som for eksempel:

  • Lekkasjer og råteskader
  • Reparasjoner
  • Fuktsøk
  • Tømrer og snekker
  • Maling
  • Forsikringsjobber
  • Vinduer og dører
  • Murer
  • Rørlegger

Rør og Bygg AS kvalitetssikrer arbeidet.  Våre dyktige håndverkere har mange års erfaring.

For mer informasjon: mm@rorogbygg.no

Send en henvendelse